Testpeople agile rollen

”De wereld van software testen is al enige tijd flink in beweging. Klanten willen meer en meer geautomatiseerd testen en ontwikkelaars worden vaker verantwoordelijk voor het testen van hun eigen software. De omarming van ‘agile software development’ brengt deze ontwikkeling zelfs in een stroomversnelling.

Door deze beweging verandert ook het gewenste profiel van testers. Grofweg wordt technische kennis een vereiste en worden leidinggevende en organisatorische kwaliteiten minder belangrijk gevonden. Ideaal voor de techneuten onder ons, een uitdaging voor functionele testers en testmanagers, zoals ik.

Mocht dat sceptisch klinken, alsof ik de agilekentering niet toejuich, dan moet ik dat meteen ontkrachten. Mijn huidige functie als ‘traditionele tester’ staat wellicht op de tocht. En het lijkt misschien verstandig om mij technische kennis bij te spijkeren. Maar ik zie andere kansen, en met mij Testpeople.

In een agile-omgeving ligt een belangrijke taak bij de product owner, die de schakel vormt tussen business en development. Hij vertaalt de wensen van de opdrachtgevers naar hapklare brokken werk, in de vorm van stories, waarmee ontwikkelteams aan de slag kunnen. Hij is vraagbaak voor zowel de business als ontwikkelaars en communiceert met shareholders over de voortgang.

Waarom zeg ik dit? De rol van product owner biedt kansen voor Testpeople, en daarmee voor mijn carrière. Bepaalde kwaliteiten van de product owner herken ik namelijk in de traditionele tester. In beide rollen ben je scherp op correcte, volledige requirements, sta je tussen de business en development en ben je communicatief sterk. Daarnaast doet een testmanager organisatorische ervaring op, die steeds van pas komt.

Kijk ik puur naar mezelf, dan zijn er zeker ook eigenschappen van de product owner die ik nog ontbeer. Samen met Testpeople heb ik die in kaart gebracht. En, net als andere geïnteresseerde collega’s, word ik klaargestoomd voor een rol als product owner. Meer in het algemeen sleutelen we bij Testpeople voortdurend aan de organisatie, om de markt te blijven bieden wat ze nodig heeft. Onze wereld is in beweging, dus bewegen wij mee.”

Marc Quirijnen

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *