Testbash Testpeople
”Namens Testpeople was ik uitgenodigd om Testbash 2018 op vrijdag 13 april bij te wonen. Dit leek mij een mooie kans om zo eens kennis te maken met andere mensen binnen het testvak en om mijn kennis uit te breiden. Daar was Testbash dan ook erg geschikt voor; het is een evenement dat jaarlijks door en voor testers wordt georganiseerd. Dit jaar werd het in Utrecht gehouden, op een mooie locatie in het centrum.

De vrijdag begon officieel om 9 uur, maar ik was iets te vroeg aanwezig. Hier hebben de mensen achter Testbash ook aan gedacht; er werd een ‘Lean Coffee’ georganiseerd voor de vroege vogels. Hier kon je onder het genot van een koffie samen met andere testers in een agile-omgeving problemen of successen binnen je carrière bespreken. We werden in groepjes van ongeveer 7 personen gedeeld en vervolgens mocht iedereen een onderwerp aandragen die hij of zij graag wilde bespreken. Per onderwerp kregen we drie minuten de tijd om dit te bespreken. Er kwamen erg boeiende onderwerpen voorbij en het is altijd interessant om te horen waar andere testers tegenaan lopen of op welke manier zij juist succes ervaren hebben in hun loopbaan.

Na de Lean Coffee begaven we ons richting de zaal voor het officiële evenement. Op de vrijdag werden er in totaal 9 lezingen georganiseerd waarbij iedere lezing zich richt op een ander aspect binnen het testen. Ik heb een drietal lezingen uitgekozen om te bespreken: Bij “Go Old School – Why Test Techniques Aren’t Dead” door Sue Atkins en “Kill the Mutants!” door Nico Jansen en Simon de Lang, heb ik gerichte handvatten aangereikt gekregen die ik zou kunnen toepassen binnen het testvak. Een andere lezing, “Lessons From Famous Detectives For Testers” door Geoffrey van der Tas, vond ik erg leuk in elkaar gezet en deze lezing is mij ook goed bijgebleven. Alle lezingen waren interessant, maar in dit blog wil ik wat dieper ingaan op de bovenstaande lezingen.

Go Old School – Why Test Techniques Aren’t Dead

In de lezing “Go Old School – Why Test Techniques Aren’t Dead” door Sue Atkins, haalde Sue twee testtechnieken aan die ook tegenwoordig nog goed van pas kunnen komen bij het testen, aangezien er tegenwoordig veel nadruk wordt gelegd op testautomatisering. Een van deze technieken is ‘State Transition Testing’. Dit is een techniek waarbij de tester het gedrag van een applicatie analyseert, terwijl er verschillende testwaardes in een bepaalde volgorde worden ingevoerd. De tester voert zowel de positieve als negatieve testwaardes in en bekijkt vervolgens hoe het systeem hierop reageert. Deze waardes kan je invoeren in een tabel, waarbij de status van het systeem aan de linkerzijde wordt geplaatst en de gebeurtenissen aan de bovenkant worden geplaatst. Vervolgens kan je in de hokjes aflezen wat de status is van het systeem nadat een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Een andere techniek die Sue besprak is het zogenaamde ‘Pairwise Testing’ aan de hand van ‘orthogonal arrays’. Deze techniek kan worden gebruikt wanneer er veel testwaardes getest moeten worden aan de hand van gecombineerde waardes. Het voordeel van deze techniek is dat het aantal testgevallen behoorlijk omlaag gebracht kan worden en dat deze testgevallen alle combinaties van de verschillende variabelen wel meepakt. De productiviteit wordt verhoogd doordat er minder testgevallen zijn om te testen. Volgens Sue hebben testtechnieken een negatief imago, doordat zij als ouderwets en onhandelbaar worden beschouwd. Maar wanneer deze technieken op de juiste momenten worden toegepast kunnen zij juist een toegevoegde waarde zijn.

Kill the Mutants!

De tweede lezing waar ik kort op in wil gaan is “Kill the Mutants!” door Nico Jansen en Simon de Lang. Deze lezing is weer meer gericht op geautomatiseerd testen en op welke manier geautomatiseerde testen geoptimaliseerd kunnen worden. Hiervoor gebruiken zij de zogenaamde ‘mutatietesten’. Dit is een manier van testen waarbij er bugs of mutanten in de code worden geplaatst. Als de test faalt, dan is de mutant gedood en als de test slaagt, dan heeft de mutant het overleefd. Hoe meer mutanten er zijn gedood, hoe effectiever de testen zijn. Er zijn verschillende frameworks beschikbaar voor de talen Javascript, Java en Python. Voor de testers onder ons die werken met geautomatiseerde testen, kunnen mutatietesten een nuttige toevoeging zijn.

Lessons From Famous Detectives For Testers

De laatste talk die ik hier wil bespreken is “Lessons From Famous Detectives For Testers” door Geoffrey van der Tas. Deze talk is vooral gericht op het verkennende deel van het testen. Details over het waar en wanneer, het onderzoeken van relevante informatie en weten hoe om te gaan met tijdsdruk zijn belangrijke factoren bij het testen. Hetzelfde geldt voor detectives, vandaar dat er in deze talk de link wordt gelegd met Sherlock Holmes. Volgens Geoffrey werkt Sherlock via een bepaald model, dat ook relevant is voor testers: hij ontdekt iets en neemt de tijd om de waarheid te achterhalen. Dit doet hij onder andere aan de hand van feiten. Vervolgens absorbeert hij de informatie op een manier zodat hij alles beter kan onthouden. Dit doet hij door alle informatie in kleine stukjes te hakken. Daarna leidt hij informatie af aan de hand van opgedane kennis en door terug te redeneren. Dit is vergelijkbaar met Gherkin dat testers gebruiken: Given – when – then, waarbij ‘then’ het effect voorstelt en ‘given’ de oorzaak. Door naar het effect te kijken is de oorzaak vaak te achterhalen. Het beschreven model is ook van toepassing op het verkennende testen van een systeem; bij verkennend testen is het ook belangrijk om te beschikken over genoeg achtergrondinformatie en om genoeg kennis op te doen van het systeem, zodat je die kennis kan gebruiken bij het testen van een systeem.

Ik denk dat ik niet alleen voor mijzelf spreek als ik zeg dat Testbash 2018 een groot succes was. Ik zou iedereen in het testvak dan ook aanraden om dit evenement een keertje bij te wonen.”

-Renate van Munster, Software tester bij Testpeople

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *