Testpeople Familie BBQ

Wie zijn wij

Onderzoeken, testen, verbinden
Grenzen opzoeken, vragen stellen. Ieder kind herkent de onstuitbare drang om zijn omgeving te onderzoeken. Wij zijn ’m nooit kwijtgeraakt, de drang die ons maakt tot wie we zijn: Testpeople. Ouders dreven we soms tot wanhoop door telkens weer te vragen waarom dingen waren zoals ze waren. Op elk antwoord volgde een nieuwe waarom. Onbewust trainden we een kritische, onderzoekende geest. En uiteindelijk is dat, in essentie, waar software testen om draait.

Wij zijn Testpeople, software testers op het snijvlak van business en IT. We testen niet alleen of software doet waarvoor ze bedoeld is, we bekijken ook hoe ze zich stand houdt in negatieve scenario’s. De context, die vinden we relevant. Software is immers geen doel op zich. Het is pas een succes als er graag en goed gebruik van wordt gemaakt. Het is verstandig om dat vooraf goed te testen, zodat een kostbaar IT-project zijn doel bereikt.

Een goede tester reflecteert op het werk van softwareprogrammeurs en de achterliggende doelen van de opdrachtgever. Daarom is een goede tester ook een verbinder. Juist hij moet ervoor zorgen dat business en IT elkaar vinden in een optimale oplossing, omdat hij beide talen spreekt. Hij kan wensen vanuit de business vertalen, maar ook kansen en beperkingen vanuit IT. Bovendien heeft de tester een taak als adviseur namens de toekomstige gebruiker. Wij vinden dat onze verantwoordelijkheid.

Omdat die taken tot een spagaat kunnen leiden, wordt lenigheid van onze testers gevraagd. Het zijn professionals die onafhankelijkheid én verantwoordelijkheid kunnen dragen. En die zich daarin voortdurend trainen, want lenig blijf je niet vanzelf. Bij Testpeople is dan ook iedereen Agile gecertificeerd. Ze kunnen meebewegen met de korte sprints in IT-projecten, snel schakelen en opleveren. We zien de tester als een spin in het web, die ziet wat nodig is. De context van een klus kan vragen om een brede testbenadering, maar ook om specifiek, taakgericht testen.

Philippe Metz heeft Testpeople opgericht om zelfbewuste softwaretesters te laten excelleren. Ervaren professionals die hun werk écht leuk vinden, die gebruikers willen helpen aan de beste software voor hun dagelijks gebruik. Mensen met wie je graag een biertje drinkt, zoals Philippe zegt. Na omzwervingen in de branche raakte hij ervan overtuigd dat zulke mensen excelleren zónder de knellende banden van een directieve werkgever, maar mét de rust en ruimte van een faciliterende organisatie. Zo’n werkgever wil Testpeople zijn.